آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد (چگونه حقوق و دستمزد را محاسبه کنیم؟)

برای فرآیند حسابداری حقوق و دستمزد و محاسبه  آن می بایست آموزش های اولیه طی گردد تا این عملیات فوق العاده مهم در امور مالی و حسابرسی شرکت ها و موسسات مختلف بدون کوچکترین مشکلی به سرانجام بنشیند و هر کس در انتهاء حقوق و دستمزد خود را بنا بر کارکرد خویش نه کمتر و نه بیشتر دریافت نماید که موجبات رضایت مندی آنان و کارفرمایان را هر دو در پی داشته باشد. به واقع افرادی که سمت امور مالی و حسابرسی را در شرکت ها و موسسات به عهده می گیرند و در این حیطه کاری مشغول به فعالیت هستند می بایست پیش از به گردن نهادن این سمت کاری آموزش های اولیه در مورد حوزه کاری خویش را به خوبی دیده و مهارت های لازم را کسب نمایند تا در فرآیند کاری خویش با هیچ گونه خطا و اشتباهی مواجهه نگردند.

وظیفه واحد حسابداری حقوق و دستمزد در شرکت ها بررسی دقیق با تمامی جزئیات کارکرد پرسنل کاری شرکت و محاسبه تمامی اطلاعات آنها در پروسه یک ماهه کاری است که در پایان هر ماه مراتب را با تمام جزئیاتش به مدیر شرکت تحویل می دهد تا وی نیز حقوق و دستمزد کارکنان خویش را در قالب یک فیش حقوقی به حساب آنها واریز نماید. همچنین این واحد در خصوص تغییرات اعمال شده و محاسبات آنها می تواند توضیحاتی را در صورت لزوم به مدیر شرکت ارائه دهد.

در واقع جزئیات حسابداری حقوق و دستمزد در دفاتر قانونی نظیر دفتر روزنامه و دفتر کل وارد و ثبت و ضبط می گردد و هزینه محاسبه شده نهایی به صورت ماهانه به حساب پرسنل کاری شرکت واریز می گردد. اما برای محاسبه این مبالغ و هزینه ها بر حسابدار شرکت واجب است که میزان حقوق پایه پرسنل کاری را با در نظر گرفتن تمامی مزایای قانونی آن ها مانند حق مسئولیت، مزایای عائله مندی، هزینه مسکن و … را بداند و اطلاعات لازم و کافی را در این زمینه به خوبی ثبت و ضبط نماید و بعد از محاسبه تمامی این مزایا وابسته به حسابداری حقوق نهایی را با در نظر گرفتن کسورات از مجموع نهایی دریافتی کسر نماید تا حقوق نهایی بدست آید. لازم به ذکر است که این کسورات شامل: مالیات، بیمه، وام، مساعده و… است که تمامی اینها در دفاتر حسابداری حقوق و دستمزد بصورت کاملا دقیق و منظم ثبت و ضبط می گردد.

شیوه حسابداری حقوق و دستمزد

اما با توجه به آموزش هایی اولیه ای که هر کارمند امور مالی و حسابداری حقوق و دستمزد در وهله نخست دیده بود در اینجا می بایست تمامی آن آموزش ها را به شیوه عملی پیاده سازد تا به حسابرسی حقوق و دستمزد پرسنل کاری شرکت بپردازد و مراتب را به مدیر شرکت گزارش نماید. شیوه حسابداری حقوق و دستمزد دقیقا طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

طبق این فرمول حقوق ثابت هر فرد با در نظر گرفتن ساعات کاری وی که در طول ماه توسط کارکنان شرکت بطور کاملا دقیق و منضبط ثبت و ضبط گردیده بود به انضمام مزایا و ساعتهای کاری اضافی و در نظر گرفتن کسورات همگی با همدیگر صورت گرفته است که در نهایت به یک مبلغ واحدی برسند که به آن حقوق خالص می گویند که در پایان هر ماه به پرسنل کاری شرکت اعطاء می گردد.

حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد

شرایط ساعتهای کاری اضافی پرسنل کاری

پرسنل کاری طبق شرایط زیر مجاز به احراز ساعت های کاری هستند:

  • موافقت کارگر
  • پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

طبق این دو شرایط ساعت های کاری نیز در حسابداری حقوق و دستمزد نهایی کارگر در پایان هر ماه تأثیر گذار خواهد بود و مسئول امور مالی موظف است که این ساعت های کاری را در فرآیند محاسبه حقوق و دستمزد تمامی پرسنل کاری به تفکیک ساعت های کاری آنان اعمال نماید.

حتما بخوانید : حقوق و دستمزد در حسابداری صنعتی

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه

بنابر ماده 37 قانون کار با توجه به اینک برخی از ماه های سال 30 روزه و برخی دیگر 31 روزه است. لذا در فرآیند نحوه محاسبه حقوق و دستمزد طبق این ماده حقوق کارگران بر مبنای 30 روزه محاسبه می گردد ولی برای اینکه حق کارگران ضایع نگردد، پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه های 31 روزه تقسیم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب می گردد همانگونه که در ماه های 20 روزه نیز بر عدد 30 تقسیم و در 29 ضرب می گردد تا تمامی این دستمزدها دقیقا بدون کوچکترین حق خوری به کارگران زحمتکش اعطاء گردد و حق کسی در این زمینه خورده نشود. پس به طور کلی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای 30 روزه و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه صورت می پذیرد. با توجه به اینکه ساعات کاری در روز 7 ساعت و 20 دقیقه می باشد. لذا هر شخصی می بایست در ماه 30 روز هفت ساعت و نیم کار کند که در نهایت به عدد 220 ساعت در ماه برسد که در این صورت با کسر جمعه ها و نصف روز پنج شنبه و سایر روزهای تعطیل سال، میزان خالص کارکرد هر شخصی تعیین و برآورد می گردد.

به عنوان مثال اگر شخصی در یک ماه کاری 180 ساعت کار کند و حقوق یک ماه را دریافت نماید، در واقع بخشی از حقوقی که دریافت می کند بابت تعداد ساعت هایی است که فرد هیچ گونه فعالیتی در شرکت نداشته است. در قانون کار 44 ساعت کار در هفته اعلام شده است که یک روز جمعه هم به عنوان استراحت در نظر گرفته می شود که حقوق آن روز هم پرداخت می گردد. پس به این ترتیب: ۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷٫۳۳ همان ساعت و بیست دقیقه در نهایت در نظر گرفته می شود و با در نظر گرفتن روز جمعه که می بایست در این روز تعطیل نیز حقوق پرداخت شود، روز کاری بر حسب قانون کاری معادل 33/7 ساعت  در روز می باشد که با ضرب این عدد در 30 عدد 220 ساعت در ماه حاصل می آید که بر مسئول حسابداری حقوق و دستمزد واجب است که حقوق ماهیانه پرسنل خود را بر اساس 30 روز یا 20 ساعت محاسبه نماید.

حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد

مثال عینی برای حسابداری حقوق و دستمزد

برای حسابرسی به امور کارکنان شرکت و حسابداری حقوق و دستمزد آنان با توجه به تمامی مسائلی که در بالا گفته شد برای اینکه مطلب بهتر در ذهن جای بگیرد یک مثال عینی و مشخصی برای تسهیل روند حسابداری حقوق و دستمزد زده می شود تا در نهایت حقوق خالص هر شخص طبق این روند به خوبی مشخص و هویدا گردد.

کارکرد عادی آقای کریمی: 31 روز

کسر کاری: 3:17 دقیقه

کارکرد اضافه کاری: 5:15 دقیقه

کارکرد مأموریت: 30:14 دقیقه

کارکرد مؤثر: 31 روز

مزایای آقای کریمی

حقوق ثابت: 13950000 هزار  ریال

سایر مزایا: 2066667

حق خوار و بار و مسکن: 413333

حق بُن: 113667

اضافه کاری: 451023

حق مأموریت: 922727

فوق العاده: 3100000

کسورات آقای کریمی

بیمه تأمین اجتماعی: 1478238

پس انداز کارمند: 200000

جریمه کسر کار: 201475

جمع کل مزایای آقای کریمی برابر با 22040417 و جمع کسورات وی برابر با 1879713 می باشد که در نهایت حقوق خالص وی با در نظر گرفتن تمامی این اعداد و ارقام برابر با 20160704 می باشد. پس چنین لیستی باید در تک تک اطلاعات پرسنل کاری با دقت و ظرافت کاری لحاظ گردد و تمامی اعداد و ارقام بدون کوچکترین بالا و پایینی می بایست در نظر گرفته شود.

نرم افزار حقوق و دستمزد آنلاین فینتو

اشتراک گذاری:

3 دیدگاه دربارهٔ «آموزش حسابداری حقوق و دستمزد»

  1. چه عالی و خوب ، دیگه دغدغه امور خرابی و حذف اطلاعات نداری، فقط فکر حسابداری و گزارشات کار باش ، همیشه هم همراه و در دسترس میباشد، واقعا چه عالی و چقدر مزایای ناگفته دارد. جای تشکر و درود دارد.

  2. من از نرم افزار موجود در این زمینه استفاده کمیکنم و واقعا یکی از دغدغه های اصلیم حذف شده دیگه
    ساعت کاری که حسابدارم به شرکت میاد کمتر شده و در کنارش هزینه سازمانیمم بخاطر حذف نیروی انسانی در این زمینه کم شده

  3. من از نرم افزار موجود در این زمینه استفاده کمیکنم و واقعا یکی از دغدغه های اصلیم حذف شده دیگه
    ساعت کاری که حسابدارم به شرکت میاد کمتر شده و در کنارش هزینه سازمانیمم بخاطر حذف نیروی انسانی در این زمینه کم شده

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا