محدثه شمسی پور

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان

با راه اندازی سامانه الکترونیکی مودیان از ابتدای مرداد 1401، تنها صورت حساب های الکترونیکی اعتبار رسمی خواهند داشت. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده خرید صرفا …

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان ادامه مطلب

اسکرول به بالا