آموزش اتصال دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار فینتو

کاربر عزیز فینتو، سلام برای اتصال دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار فینتو لازم است دو مورد زیر را داشته باشید و یا تهیه بفرمایید: دستگاه حضور و غیاب […]

آموزش اتصال دستگاه حضور و غیاب به نرم افزار فینتو ادامه مطلب