ابلاغیه معافیت خدمات چاپ از ارزش افزوده

طبق ابلاغیه اداره مالیات، معافیت‌های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به کاغذ، چاپ، نشر و همچنین محصول، به شرح زیر است: فینتو فینتو یک سیستم آنلاین برای محاسبه […]

ابلاغیه معافیت خدمات چاپ از ارزش افزوده ادامه مطلب