اثر هاله­ ای چیست و چگونه بر مدیریت شما تاثیر می گذارد؟

اثر هاله­ ای (Halo effect) یک مفهوم مهم برای درک واقعیت است، چرا که  می ­تواند منجر به ایجاد اشتباه در امر تجزیه و تحلیل و تصمیم­ گیری شود. این […]

اثر هاله­ ای چیست و چگونه بر مدیریت شما تاثیر می گذارد؟ ادامه مطلب