تمدید مهلت ارسال اظهارنامه فصل چهارم 1400

داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۴۰۰ با تعطیلات نوروز و […]

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه فصل چهارم 1400 ادامه مطلب