اصلاح حساب در حسابداری چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟

بیشتر معاملات از طریق ثبت فاکتور تأمین کننده‌، صورت حساب مشتری و … ثبت می شود. اگر معاملات تا پایان دوره حسابداری ثبت نشده و یا اشتباه وارد شده باشند‌، […]

اصلاح حساب در حسابداری چیست؟ چرا به آن نیاز داریم؟ ادامه مطلب