تمدید مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۹۸ در سال 99

چندی پیش معاون سازمان امور مالیاتی، محمود علیزاده با اشاره به مصوبه سران قوا در مورد حمایت و تسهیل مالیاتی به دلیل شرایط کرونا از کسب و کارها اظهار کرد […]

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد ۹۸ در سال 99 ادامه مطلب