شش جمله که هیچ وقت از انسان های موفق به گوشتان نمی خورد

افراد موفق خوب می دانند که افکار شما و چیزهایی که به خودتان و دیگران می گویید از آنچه فکر می کنید قدرتمندتر هستند. عبارات بیانگر چگونگی فکر کردن ، […]

شش جمله که هیچ وقت از انسان های موفق به گوشتان نمی خورد ادامه مطلب