حقوق و دستمزد سال 98 چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

حقوق و دستمزد سال 98 مثل سال 97 قرار است که 20 درصد افزایش پیدا کند. هر ساله حقوق و دستمزد کارکنان، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران درصدی افزایش پیدا می‌کند. امسال مجلس با توجه به تورم 40 درصدی و افزایش هزینه‌های زندگی خانوار پیشنهاد افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد سال 98 را کرده بود.

حقوق و دستمزد سال 98 چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ ادامه مطلب