انواع کارت بازرگانی + مدارک مورد نیاز

فرقی نمیکند که شخص حقوقی باشید یا حقیقی. همه افرادی که بخواهند در زمینه واردات و صادرات فعالیت داشته باشند مهم است که ابتدا کارت بازرگانی خود را دریافت کنند. […]

انواع کارت بازرگانی + مدارک مورد نیاز ادامه مطلب