آیین نامه جدید چگونگی بازرسی کار ابلاغ شد

آیین نامه چگونگی بازرسی کار آیین نامه چگونگی بازرسی کار (نامه شماره ۷۵۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به پیوست “آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار”، تدوین شده در […]

آیین نامه جدید چگونگی بازرسی کار ابلاغ شد ادامه مطلب