مدیریت بحران چیست؟

تاریخچه مختصری از مفهوم واژه بحران(Crisis) بحران در لغت نامه پارسی آشفتگي، آشوب، مشکل، تلاطم، تنش، ناآرامي معنا شده است. در زبان چینی بحران از دو کلمه خطر و فرصت […]

مدیریت بحران چیست؟ ادامه مطلب