بخشنامه دستمزد سال 98 + جدول سنوات

مطالب مرتبط: نحوه محاسبه پایه سنوات 1401 شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ،کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 27/12/1397 پس از بحث و بررسی راجع …

بخشنامه دستمزد سال 98 + جدول سنوات ادامه مطلب