علت لغو تخفیف 2/5 درصدی بیمه های شخص ثالث چیست؟

 لغو تخفیف 2/5 درصدی بیمه های شخص ثالث    به نقل از خبرگزاری ایرنا :  شرکت های بیمه توافق کرده اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، از ابتدای […]

علت لغو تخفیف 2/5 درصدی بیمه های شخص ثالث چیست؟ ادامه مطلب