بیمه کارفرما چیست؟ هرآنچه لازم است درباره بیمه کارفرما بدانید

هدف سازمان تامین اجتماعی پوشش بیمه برای کارگران و کارفرمایان است. کارفرما می تواند با بیمه کارفرما خود را بیمه کند و از خدمات این سازمان استفاده کند.

بیمه کارفرما چیست؟ هرآنچه لازم است درباره بیمه کارفرما بدانید ادامه مطلب