تراکنش های بانکی مشکوک رصد می شوند!

مدیر اداره مبارزه با پولشویی خبر از انسداد حساب افراد شاغلی که تراکنش هایی بیش از سقف تعیین شده دارند، داد. دهقان ادامه داد: برای اجرای مقررات بالادستی قانون ماده […]

تراکنش های بانکی مشکوک رصد می شوند! ادامه مطلب