نحوه رسیدگی به تعدیلات سنواتی در حوزه مالیاتی

تعدیلات سنواتی از جمله روش‌های مناسب اصلاح حسابهای موقت باقی مانده از سال قبل می‌باشد. اهمیت این حسابها به خاطر اثراتی است که بر حسابهای اصلی در سال جاری خواهند […]

نحوه رسیدگی به تعدیلات سنواتی در حوزه مالیاتی ادامه مطلب