تفکیک حساب‌‌‏‌های شخصی و تجاری منتفی شد!

وزیر اقتصاد درباره اقدام دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری با انتقاد از کم‌دقتی در خبررسانی در این مورد اذعان کرد: در سال جاری هیچ حکم قانونی ناظر […]

تفکیک حساب‌‌‏‌های شخصی و تجاری منتفی شد! ادامه مطلب