تنخواه گردان و تنخواه چیست؟ شامل چه مواردی می شود؟

حساب تنخواه به صورت مستقیم با دریافت و پرداخت وجه نقد در ارتباط می باشد و بی دقتی در حساب تنخواه باعث از دست رفتن منابع مالی فراوان می شود.

تنخواه گردان و تنخواه چیست؟ شامل چه مواردی می شود؟ ادامه مطلب