حساب های انتظامی چیست؟ نحوه ثبت انواع حساب های انتظامی

حساب های انتظامی حساب هایی هستند که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی کاربرد دارند. حساب های انتظامی بی ماهیت هستند و می توان گفت […]

حساب های انتظامی چیست؟ نحوه ثبت انواع حساب های انتظامی ادامه مطلب