100 تراکنش در ماه، معیار حساب تجاری 1401

حساب بانکی تا ۳۵ میلیون تومان در ماه تجاری حساب می‌شود و مشمول محاسبه مالیات قرار می‌گیرد بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از […]

100 تراکنش در ماه، معیار حساب تجاری 1401 ادامه مطلب