حقوق و دستمزد سال 98 + جدول حقوق و دستمزد 98

بیشتر بخوانید: بخشنامه حقوق و دستمزد 1401 بعد از نشست اخیر نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد 36.1 […]

حقوق و دستمزد سال 98 + جدول حقوق و دستمزد 98 ادامه مطلب