معاون وزیر کار، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد!

دبیر شورای عالی کار در واکنش به برخی خبر ها در خصوص احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران اعلام داشت: این مصوبه قانونی و لازم […]

معاون وزیر کار، شایعه تغییر حقوق کارگران را تکذیب کرد! ادامه مطلب