تاریخچه مالیات در جهان

“هیچ چیز قطعی نیست بجز مرگ و مالیات ” این اصطلاح به بنیامین فرانکلین نسبت داده میشود. این عبارت خلاصه ای مناسب از تاریخ بشر است. چندی پس از آغاز […]

تاریخچه مالیات در جهان ادامه مطلب