با لمس نکردن دستگاه حضور و غیاب از بیماری کرونا دور بمانید

کنترل تردد پرسنل در بسیاری از سازمان‌ها با دستگاه حضور و غیاب انجام می‌شود. اکثر این دستگاه‌ها با شناسایی اثر انگشت عمل کرده و افراد را تشخیص می‌دهد. یکی از …

با لمس نکردن دستگاه حضور و غیاب از بیماری کرونا دور بمانید ادامه مطلب