راهنمای آموزش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تغییرات چشم‌گیری پیدا کرده است. نحوه اجرای تکالیف مالیاتی متحول شده و همه چیز بر اساس اطلاعات رقم می‌خورد. […]

راهنمای آموزش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان ادامه مطلب