آیا با پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی موافقت می شود؟

سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد به پیگیری جدی افزایش سن بازنشستگی داده است. درصورت اجرایی شدن این قانون، شامل حال بیمه‌شدگان جدید و افراد کم‌سابقه می‌شود. گفتنی است که این طرح […]

آیا با پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی موافقت می شود؟ ادامه مطلب