اهمیت مدل شایستگی در سازمان ها

    از آنجائیکه استخدام افرادی با بازدهی مطلوب یکی از اصلی ترین اهداف سازمان ها است، از این رو اجرای مدل شایستگی اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. البته […]

اهمیت مدل شایستگی در سازمان ها ادامه مطلب