وظایف تنخواه دار در یک سازمان چیست؟

وظایف تنخواه گردان در یک سازمان در حیطه بخش حسابداری است و از اصلی ترین وظایف تنخواه گردان در شرکت ها پرداخت هزینه های جاری سازمان است.

وظایف تنخواه دار در یک سازمان چیست؟ ادامه مطلب