0 تا 100 اطلاعات در خصوص بیمه سربازی

بیمه سربازی یکی از مزایای دوران خدمت برای احتساب در سابقه کاری فرد است. با داشتن بیمه سربازی دو سال به سنوان خدمت فرد افزوده شده و زود تر بازنشسته می شود.

0 تا 100 اطلاعات در خصوص بیمه سربازی ادامه مطلب