بهره هوشی ( IQ ) ، مقلوب هوش هیجانی ( EQ ) در تجارت

همیشه افرادی وجود دارند که از لحاظ بهره هوشی متوسط اند و در محیط کار پیش خود فکر کنند به خاطر اینکه باهوش نیستند موفق نخواهند شد و یا همیشه […]

بهره هوشی ( IQ ) ، مقلوب هوش هیجانی ( EQ ) در تجارت ادامه مطلب