عدم فعالیت شرکت‌‏ها و پیامد‏های عدم اعلام آن

منظور از عدم فعالیت شرکت چیست؟ عدم فعالیت یعنی این که بانک شرکت تاسیس شده هیچ‏گونه گردشی، حتی برای مصارف شخصی نداشته باشد. یکی از نکات مهمی که خیلی از […]

عدم فعالیت شرکت‌‏ها و پیامد‏های عدم اعلام آن ادامه مطلب