الزام حضور تمام کارکنان دولت در ساعت کاری مشخص شده

سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامه ای جدید تغییر ساعت کاری و الزام حضور کلیه کارکنان در ادارات را ابلاغ کرد. در این بخشنامه که شامل 6 بند است […]

الزام حضور تمام کارکنان دولت در ساعت کاری مشخص شده ادامه مطلب