فاکتور رسمی

در اینجا شما مطالب مربوط به “فاکتور رسمی” در وب سایت فینتو را مشاهده می کنید. در صورت نیاز میتوانید سوالات خود را در پایین مقالات مطرح کنید.

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان

با راه اندازی سامانه الکترونیکی مودیان از ابتدای مرداد 1401، تنها صورت حساب های الکترونیکی اعتبار رسمی خواهند داشت. این در حالی است که مالیات بر ارزش افزوده خرید صرفا […]

حذف فاکتور های دستی و صدور فاکتور های الکترونیکی در سامانه الکترونیکی مودیان ادامه مطلب

پیمایش به بالا