آخرین اخبار مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی را تصویب کردند. بر این اساس، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال …

آخرین اخبار مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۰ ادامه مطلب