چرا از دید وارن بافت پول نقد بهتر است؟

اگر وارن بافت وارد فروشگاه یا رستورانی شود ، وی همیشه برای خریدهای خود به صورت نقدی حساب می کند. بافت ، که بیش از 88 میلیارد دلار ثروت دارد […]

چرا از دید وارن بافت پول نقد بهتر است؟ ادامه مطلب