دانلود فایل انواع مختلف نمونه قرارداد استخدامی

قرارداد کار طبق ماده 7 قانون کار شامل قرارداد شفاهی و یا کتبی است که طبق آن کارگر در قبال حق السعی توافق شده برای مدتی موقت یا دائم برای […]

دانلود فایل انواع مختلف نمونه قرارداد استخدامی ادامه مطلب