اصلی‌ترین روش‌های ‌قیمت گذاری کالا

‌قیمت‌گذاری کالا را مي‌توان فرآيند تشخيص ارزش محصول يا خدماتي دانست كه توليد كننده تمايل به فروش آن ها در بازار دارد. هزینه‌‌، رقابت در بازار و تقاضا سه عاملی […]

اصلی‌ترین روش‌های ‌قیمت گذاری کالا ادامه مطلب