لیست بیمه

در اینجا شما مطالب مربوط به “لیست بیمه” در وب سایت فینتو را مشاهده می کنید. در صورت نیاز میتوانید سوالات خود را در پایین مقالات مطرح کنید.

ارسال لیست مالیات حقوق بر اساس لیست بیمه به وزارت دارایی سال 1401

ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان برای کلیه کارفرمایان اجباری است. آموزش تنظیم لیست مالیات حقوق در سامانه مالیات حقوق بر درآمد وزارت دارایی

ارسال لیست مالیات حقوق بر اساس لیست بیمه به وزارت دارایی سال 1401 ادامه مطلب

ارسال اینترنتی لیست بیمه

اطلاعاتی در رابطه با ارسال اینترنتی لیست بیمه کارکنان

ارسال اینترنتی لیست بیمه کارکنان یکی از روشهای غیر حضوری جهت ارائه گزارش به سازمان تامین اجتماعی است. ارسال اینترنتی لیست بیمه کارکنان دارای چند مرحله است

اطلاعاتی در رابطه با ارسال اینترنتی لیست بیمه کارکنان ادامه مطلب

پیمایش به بالا