لیست کالا‌های معاف از مالیات بر ارزش افزوده که باید برچسب معافیت درج کنند

تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف از مالیات موظف اند تا از تاریخ 13 دی 1400 بر روی کالای خود برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده درج کنند. مالیات بر […]

لیست کالا‌های معاف از مالیات بر ارزش افزوده که باید برچسب معافیت درج کنند ادامه مطلب