عیدی 1402 چقدر است؟مبلغ و نحوه محاسبه عیدی کارگران و بازنشستگان

عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال 1402 چقدر است؟ موضوع مبلغ و میزان عیدی کارکنان و بازنشستگان در هر سال و به خصوص در ایام نزدیک به پایان سال از […]

عیدی 1402 چقدر است؟مبلغ و نحوه محاسبه عیدی کارگران و بازنشستگان ادامه مطلب