مالی شرکتی چیست؟

مالی شرکتی یکی از علوم نوینی است که امروزه در اکثر شرکت ها به آن توجه ویژه ای می شود.این علم همان طور که از نامش پیداست مربوط به تصمیمات مدیران است تا بتوانند درباره سرمایه گذاری ها، تامین مالی و امور مدیریتی دیگر تصمیم بگیرند.

مالی شرکتی چیست؟ ادامه مطلب