محاسبه ی شاخص های فیشر ، پاشه و لاسپیرز در اکسل

روش لاسپیرز در این روش بایستی ارزش سبد مصرفی سال پایه به‌قیمت جاری، بر ارزش سبد مصرفی سال پایه تقسیم و سپس در عدد ۱۰۰ ضرب شود. در این حالت […]

محاسبه ی شاخص های فیشر ، پاشه و لاسپیرز در اکسل ادامه مطلب