انواع مرخصی در قانون و نحوه محاسبه آن

مرخصی یکی از حقوق کارمندان و کارگران است که نحوه استفاده از آن نیازمند آگاهی از قانون کار و انواع مختلف مرخصی های قانونی می باشد. در قانون شیوه های …

انواع مرخصی در قانون و نحوه محاسبه آن ادامه مطلب