مشاور سازمانی کیست و چه تفاوتی با استراتژیست دارد

در این مقاله قصد داریم تا نقش مشاور سازمانی (organizational consultant) و استراتژیست (Strategist) را بررسی کرده و در مورد آن ها و تفاوتشان صحبت کنیم. دو زمینه ای که […]

مشاور سازمانی کیست و چه تفاوتی با استراتژیست دارد ادامه مطلب