نصاب معاملات چیست؟ حد نصاب معاملات 1403 اعلام شد!

نصاب معاملات یا حد نصاب معاملات از جمله موارد پرکاربرد است که رقم آن به صورت سالیانه توسط وزارت دارایی مشخص میشود و در مواردی مانند معاملات فصلی، برگزاری مزایده […]

نصاب معاملات چیست؟ حد نصاب معاملات 1403 اعلام شد! ادامه مطلب