نحوه محاسبه ی مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمرسالانه

بیشتر بخوانید: مالیات بر حقوق 1401 طبق ماده 84 ق.م.م  ، برای محاسبه مالیات حقوق و میزان مستمر و غیرمستمر حقوق و مزایای مستمر ماهانه را محاسبه و در عدد …

نحوه محاسبه ی مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمرسالانه ادامه مطلب