شکایت شورای عالی کار از هیئت دولت در خصوص کاهش حق مسکن

با توجه به مصوبه جدید هیئت دولت من باب تصویب کاهش حق مسکن، شورای عالی کار از هیئت دولت شکایت کرد. مطالب مرتبط: کاهش حق مسکن بهترین نرم افزار حسابداری […]

شکایت شورای عالی کار از هیئت دولت در خصوص کاهش حق مسکن ادامه مطلب