تفاوت مساعده، علی الحساب و پیش پرداخت

آشنایی با پیش پرداخت پیش پرداخت (prepayment) شامل پرداخت هایی است که انجام شده است، اما منافع آن توسط شرکت تا پایان دوره یا پایان سال گرفته نمی شود. در […]

تفاوت مساعده، علی الحساب و پیش پرداخت ادامه مطلب